Karuzela Karuzela Karuzela
Zdjęcie wydarzenia

W środę 23 marca nasza wspólnota parafialna przeżywała wizytacje kanoniczną, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Edward. Po procesyjnym wprowadzeniu Biskupa do świątyni przedstawiciele parafii przywitali następcę Apostołów, a Proboszcz parafii przedstawił sprawozdanie o życiu duchowym i materialnych przedsięwzięciach podejmowanych w ostatnich pięciu latach w naszej parafii.

Po mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Biskup spotkał się z dorosłymi przedstawicielami grup naszej parafii. Następnie odwiedził Szkołę Podstawową, parafialny cmentarz, dzieci w Świetlicy Parafialnej oraz mieszkańców Środowiskowego Domu Pomocy.

Podczas mszy św. o godz. 17.00 Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas ósmych. Po Eucharystii odbyło się spotkanie się z dziećmi i młodzieżą zrzeszonymi w parafialnych grupach.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za słowo pouczenia i pasterskie błogosławieństwo, parafianom za liczną obecność, przedstawicielom grup parafialnych za przedstawienie sprawozdań, panu organiście i zespołowi wokalnemu za ubogacenie liturgii śpiewem, ministrantom i dziewczynką z DSM-u za posługę przy ołtarzu.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniu Uroczystości Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. o godz. 17.00 uczniowie klas ósmych w obecności rodziców otrzymali krzyże. To wydarzenie było kolejnym etapem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po wysłuchaniu homilii, młodzież wyznała wspólnie z rodzicami wiarę wspominając własny chrzest. Następnie rodzice odebrali krzyże od kapłana i wręczyli je swoim dzieciom czyniąc znak krzyża na ich czołach. Każde dziecko na znak wdzięczności wobec rodziców za trud wychowania i przekazania wiary ucałowało ich dłoń.

Wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania polecajmy w naszych modlitwach.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

PRZEWIELEBNY KSIĄDZ PROBOSZCZ

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

1. W związku z trwającą akcją pomocy ofiarom wojny na Ukrainie oraz towarzyszącemu wojnie niepokojowi - wielkopostne rekolekcje dla Parafialnych Zespotow Caritas zostaty odwotane. Mamy nadziej , e po uspokojeniu sytuacji będziemy mogli przeprowadzić je w późiniejszym terminie. Przesyłamy materiały formacyjne dla PZC na najblizsze tygodnie. Proszę członków Parafialnego Zespołu Caritas o modlitewne wsparcie rzeszowskiej Caritas w realizacji chrzescijańskiego miłosierdz i a w tak trudnym czasie.

2. Podczas zbiórki do puszek na rzecz ofiar wojny na Ukrainie zebraliśmy 1.503.830 zł . Bóg zapłać duszpasterzom oraz diecezjanom za tak wielką hojność! Zebrane środki zostaną przekazane Caritas Polska, która koordynuje pomoc humanitarną . Dzięki nim we współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce oraz z Caritas Ukraina oraz Caritas -S pes będzie realizowana zarówno doraźna jak i długo falowa pomoc dla ofiar wojny. Finansowana będzie rownież działalność pomocowa dla Ukrainców, ktorą prowadzi Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

3. Bóg zapłac za organizowane zbiórki rzeczowe. W dalszym ciągu potrzebna jest przede wszystkim trwała żywność , proszki do prania itp . 

Więcej...

Zdjęcie wydarzenia

„Nie sposób ogarnąć Was wszystkich, ale ile mogę tyle dam radę”, takim słowami zwrócił się do Wszystkich Darczyńców Ksiądz Grzegorz Ząbek, który przed kilkoma dniami prosił o pomoc dla parafii, w której posługuje, na doświadczonej wojną Ukrainie. Dziękuje on Parafianom Wysokiej Głogowskiej, którzy duchowo i poprzez przekazane dary wsparli i wspierają mieszkańców Kamionki Bużańskiej.

Do wyrazów wdzięczności dołączają również duszpasterze parafii. Dziękujemy za dar nieustannej modlitwy na rzecz pokoju na Ukrainie, za złożone ofiary pieniężne w niedziele 27 lutego i Środę Popielcową, oraz dary w postaci produktów spożywczych, chemicznych, leków, które są świadectwem wiary i chrześcijańskiego miłosierdzia. Dziękujemy również Paniom, które spędziły kilka godzin przy segregowaniu i pakowaniu poszczególnych produktów, a także panu Michałowi Beresiowi za dwukrotny transport do Rzeszowa.

Bóg zapłać Wszystkim za otwartość serc i wielką hojność.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W pierwsza niedziele Wielkiego Postu, podczas Mszy św. o godz. 11.00, w naszej parafii miało miejsce uroczyste włączenie kandydatów na ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym roku do grona LSO naszej parafii dołączyło sześciu chłopców: Adam Kogut, Jakub Ragan, Maciej Barczak, Kacper Prucnal, Patryk Grabek, Filip Poźniak. Obrzędu przyjęcia do pełnienia posługi w zgromadzeniu liturgicznym, błogosławieństwa ministrantów i komży dokonał Proboszcza parafii.

Nowo przyjęci ministranci będą nosić świętą księgę, krzyż zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Moment składania ślubowania przez chłopców był zarówno dla nich, ich bliskich i wszystkich zgromadzonych chwilą podniosłą i uroczystą.

Wszystkim ministrantom gratulujemy i życzymy , aby służba przy Ołtarzu była źródłem prawdziwej radości oraz umocnieniem w dalszym, wytrwałym i oddanym jej wypełnianiu.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniu dzisiejszym (02.03.br.) ks. Grzegorz Ząbek, proboszcz parafii w Kamionce Bużańskiej (40 km od Lwowa) zwrócił się z prośbą o dostarczenie pomocy żywnościowej ludziom mieszkającym na tym terenie. Ks. Grzegorz pochodzi rodem z Łukawca, obok Jasionki.

Dotychczasowa pomoc humanitarna dociera tylko do Lwowa, ‎ a nie na prowincje. Wśród ludności Kamionki, a zwłaszcza okolic (tereny wiejskie), zaczyna brakować podstawowych produktów żywnościowych. Ks. Grzegorz Ząbek zaapelował w imieniu samorządu lokalnego o możliwą natychmiastową pomoc.

W najbliższych dniach strona ukraińska może odebrać bezpośrednio od nas transport żywności z przejścia granicznego. Pilnie potrzebujemy żywności z długą datą przydatności do spożycia: kasze, ryże, mąki, cukier, mleko, makarony, konserwy, oleje roślinne, soki, dżemy, dania w słoikach, puszkach, sól, słodycze, itp.

Żywność można dostarczać do Domu Parafialnego przy kościele Wysoka Głogowska 313 (Salka naprzeciw świetlicy parafialnej).

Zbiórkę prowadzimy do niedzieli włącznie!

Zdjęcie wydarzenia

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post - czas nawrócenia i przemiany, który ma nas duchowo przygotować do przeżycia najważniejszych świąt chrześcijańskich Świąt Wielkanocnych. Powinien on być dla nas szczególnym czasem wzrastania w miłości do Boga poprzez wyciszenie, rozważanie Słowa Bożego, osobistą modlitwę, rekolekcje, sakrament pojednania i udział w nabożeństwach wielkopostnych. Zapraszamy na nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ w piątki:

- godz. 15.30 dla dzieci

- godz. 17.00 ogólna

- godz. 20.00 prowadzona przez młodzież.

W niedziele zapraszamy na GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym na, godz. 15.15.

Wielki Post to także czas wzrastania w miłości do samego siebie poprzez ćwiczenie się w panowaniu nad sobą i uwalnianiu się od wszelkich słabości i uzależnień. To wreszcie czas wzrastania w miłości do drugiego człowieka poprzez wrażliwość na jego los (jałmużna), poprzez pojednanie z bliźnim, a także poprzez uczenie się dojrzalszej miłości bliźniego.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W niedzielę 27 lutego 2022 r., po każdej Mszy św., członkowie Szkolnego Koła Caritas, odpowiadając na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który zachęcał do solidarności ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, zbierali ofiary pieniężne do puszek. Zebrane środki materialne zostaną przeznaczone za pośrednictwem Caritas Polska na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Również wszystkie ofiary, które zostaną złożone na tacę podczas każdej Mszy św. w Środę Popielcową zostaną przekazane na ten cel.

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcą za otwarte serca i gest solidarności.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

13 lutego na mszy św. o godz. 16.00 odbyło się nabożeństwo w intencji chorych i starszych parafian. Po mszy św. i nabożeństwie eucharystycznym była możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. W okolicznościowy przemówieniu Ksiądz Proboszcz podziękował Seniorom za ich modlitwę i ofiary na świątynię.

Więcej...

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniu Ofiarowania Pańskiego, zwanego w tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej, podczas mszy św. o godz. 17.00 zostały pobłogosławione, a następnie wręczone modlitewniki dzieciom naszej parafii, które w dniu 16 maja 2022 r. po raz pierwszy będą w pełni uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Życzymy dzieciom, aby modlitewniki towarzyszyły im nie tylko w przygotowaniach do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, ale w codziennej modlitwie i nabożeństwach.

Aktualnie: 7

Razem: 1792346

Polecamy strony

Strona parafii na FB KEP Diecezja Rzeszowska Dom diecezjalny TABOR Radio Via Ruch Światło-Życie wiara.pl Stacja 7 Adonai Deon