PIERWSZE CZYTANIE

1 Tm 6, 2c-12 Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3)

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się z ogromu swych bogactw?

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nikt przecież nie może siebie samego wykupić *
ani uiścić ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, *
a jego bogactwo nie pójdzie za nim.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
«Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził»,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11, 25

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto Słowo Pańskie.

1. Dziękujemy za dzisiejszą zbiórkę remontową.

2. Msze św. w dzień powszedni w kaplicy cmentarnej o godzinie 18.00 w sobotę o 7.30.

3. Jutro św. Stanisława Kostki. Zapraszamy dzieci i młodzież na wieczorną Mszę Św.

4. W poniedziałek o 19.00 zbiórka DSM.

5. We wtorek pogrzeb śp. Danuty Feret o 15.00.

6. Serdecznie zapraszamy na obchody 78. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w dniu 17 września. W programie: 18.30 Msza św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, 19.30 modlitewne przejście pod Krzyż Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów i dalsza część uroczystości.

7. W przyszła niedzielę o 17.00 w domu ludowym odbędzie się zebranie wiejskie.

8. Dziękuję za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu proszę Brudz Krystyna, Szymańska Lucyna Kuźniar Maria, Łyczko Karolina, Buryło Małgorzata, Wesół Janusz Barczak Grzegorz, Wnęk Adela Barczak Tadeusz Pikor Maria.

9. Różaniec odmawia róża św. Urszuli.

10. Informujemy, że w tym roku odpust będzie ósmego tj w 2 niedzielę października (aby nie kolidowało z odpustem św. Teresy w Rudnej). Z tej racji chrzty będą w 3 niedzielę października czyli 15.10.

W najbliższym czasie do każdej parafii naszej Diecezji dotrą materiały związane ze zbiórką podpisów w ramach inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Gorąco prosimy Księży Proboszczów o poparcie tej inicjatywy. Prosimy o zapowiedzenie zbiórki podpisów w najbliższą niedzielę i przeprowadzenie jej w niedzielę kolejną. Prosimy przypomnieć wiernym, że do ważnego poparcia inicjatywy konieczne jest podanie numeru PESEL. Dołączamy słowo Biskupa Rzeszowskiego popierające tę inicjatywę, które należy odczytać podczas każdej Mszy św.

Zmarł śp. bp Kazimierz Ryczan, biskup senior z Kielc, który pracował w Rzeszowie jako wikariusz i duszpasterz akademicki. Pogrzeb we wtorek, 19 września, o godz. 14.00 (Msza św. o godz. 15.00) w katedrze kieleckiej. Biskup Ryczan był bratem śp. Józefa Ryczana michality, który przez wiele lat prowadził w naszej parafii nabożeństwa fatimski w Miejscu Piastowym w 2011 roku.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej zaprasza we wtorek, 19 września 2017 r. na godz. 18.00 do kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Solidarności w Rzeszowie na Mszę św. wotywną, nowennę za Ojczyznę przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz konferencję, poświęconą współczesnym wyzwaniom społecznym. Mszy św. przewodniczył będzie i konferencję wygłosi ks. dr Ireneusz Folcik. Temat konferencji: Co znaczą dla nas słowa hymnu „będziem Polakami”.

Diecezjalny Opiekun Apostolatu Margaretka zaprasza na I Diecezjalne Rekolekcje Apostolatu Margaretka w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny w Porębach Dymarskich w dniach 22-24 września 2017 r. (rozpoczęcie w piątek, 22 września, o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę, 24 września, o godz. 14.00.

Zapraszamy na XXXIII Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 23-24 września. Zgodnie z wieloletnią tradycją zachęcamy również, by w niedzielę 24 września na każdej Mszy św. dokonać odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w duchowej jedności z pielgrzymami zgromadzonymi na Jasnej Górze.

W dniach 21-23 września trwać będzie w Warszawie, na UKSW, Narodowy Kongres Trzeźwości. Natomiast niedziela 24 września jest dniem modlitw o trzeźwość narodu. W związku z tym przesyłamy materiały duszpasterskie na Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu, 24 września 2017 r.., z prośbą o ich duszpasterskie wykorzystanie w czasie Mszy św. w tym dniu.

Spotkania dla dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych odbędą się 25 września w DD „Tabor” i 26 września w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach o godz. 19.30.

Szkoła Nowej Ewangelizacji bł. Pawła VI w dniach 29.09-01.10.2017 r. organizuje w DD „Tabor” Rekolekcje z kursem tańca dla małżeństw sakramentalnych. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi. Szczegóły na Rzeszowszczyzna .

Trwa nabór do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. Gorąco prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o zwrócenie się z propozycją Studium do wszystkich osób mogących zainteresować się formacją w tej dziedzinie, a szczególnie takich, które nadają się do podjęcia posługi doradców życia rodzinnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rodzina.rzeszow.pl.

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o obowiązywaniu od 1 lipca br. całkowitego zakazu spalania najgorszej jakości paliw stałych – mułów i flitów węglowych oraz eksploatacji nowych kotłów i kominków niespełniających norm projektu. Więcej na stronie http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa. Prosimy poinformować wiernych (województwo małopolskie).

W niedzielę, 17 września Br., Kościół w Polsce będzie obchodził 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (w większości krajów dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września). Z tej okazji bardzo prosimy o zorganizowanie zbiórki do puszek na potrzeby Katolickiego Radia „VIA”. Zebrane pieniądze prosimy wpłacić na konto Katolickiego Radia „VIA”: Bank Spółdzielczy w Lubeni: 89 9161 0001 0004 5623 2000 0010 (ewentualnie w kasie Kurii, czy sekretariacie radia).

7 października 2017 r. w całej Polsce odbędzie się wielka modlitwa różańcowa. W 319 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. „Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która odbyła się na Jasnej Górze. W pierwszej części wierni o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej granicy Polski. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego Sakramentu. Potem udadzą się na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą modlitwowy”, gdzie o godz. 14.00 odbędzie się modlitwa różańcowa za Polskę i za świat, za polskie rodziny i o pokój w naszym kraju i na całym świecie. W naszej diecezji taka modlitwa odbędzie się w wyznaczonych kościołach stacyjnych: Polany, Krempna, Gładyszów, Zdynia, a także w całej Diecezji. Na koordynatorów tego projektu zostali wyznaczeni: ks. dziekan Stanisław Ruszel. Gorlice – Fara oraz ks. mgr Dominik Leniart, wikariusz parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Szczegóły na stronie: http://rozaniecdogranic.pl/start.

Trwa pobieranie nazwy. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Aktualnie: 5

Razem: 25727