PIERWSZE CZYTANIE

Dn 3, 25. 34-43 Modlitwa skruszonego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia:
«Nie opuszczaj nas na zawsze, przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza.
Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia.
Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara wobec Ciebie i podoba się Tobie. Bo ci, co pokładają ufność w Tobie, nie zaznają wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 7)

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jl 2, 13

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 18, 21-35 Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

Dziękuję za składkę z zeszłej niedzieli.

Dzisiaj Gorzkie Żale o 15.15. Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to też dzień Świętości Życia. Można wpisywać się do naszej parafialnej Księgi Życia, i podjąć Duchową Adopcję dziecka nienarodzonego. Uroczyste przystąpienie do tej 9-cio miesięcznej modlitwy w intencji dzieci zagrożonych odbędzie się na wieczornej Mszy Św.

W środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy. Po Mszy Świętej o 18.30. odbędzie się zbiórka DSM-u.

W czwartek zapraszamy młodzież na katechezę przedmałżeńską o godzinie 19.15.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową.

 16.30 dla dzieci.

 17.40 ogólna.

 20.00 prowadzona przez młodzież.

W przyszłą niedzielę na plebanii po wieczornej Mszy Św. (ok. 16.30) odbędzie się spotkanie organizacyjne nowo powstałej liturgicznej grupy dorosłych.

Różaniec odmawia róża św. Marty.

Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych zaprasza na Rekolekcje do Niechobrza w dniach 5-7.04.2019.

Dziękuję za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy; Anna Drzał, Anna Wesół, Teresa Wesół, Sylwia Rzeszutek, Grażyna Kubicz.

ZAPOWIEDŹ.

Dawid Barczak s. Romana zam. Wysoka Gł. I Magda Wieczorek c. +Henryka zam. Krzemienica.

Bóg Zapłać za składkę na remont naszej świątyni.

1. Bachórz Lucyna i Paweł Leśna 3 .

2. Balawender Jan 516.

3. Baran Mieczysław 272.

4. Barczak Stanisław 287.

5. Bazan Andrzej 471.

6. Bazan Henryk 282.

7. Bazan Janina Stanisław 1/16.

8. Bazan Magdalena 518.

9. Bazan Roman 518.

10. Bazan Stanisław 291.

11. Bazan Tadeusz 240.

12. Bazan Zbigniew 280.

13. Bełz Józef 241a.

14. Beskur Stanisław 81.

15. Bijoś Stanisław 229.

16. Bratek Wiesław 1a/2.

17. Bułaś Franciszek 163.

18. Bułaś Marek 130.

19. Bułaś Maria 111.

20. Chmiel Jerzy 141a.

21. Chmiel Marianna 456.

22. Czach Jan 270.

23. Czyżewska Magdalena 32a.

24. Delikat Dariusz 275.

25. Drzał Maria 203.

26. Drzał Mariusz 38.

27. Dziadosz Roman Strumykowa 3 .

28. Furman Agnieszka i Janusz 395.

29. Furman Janusz Małgorzata Słoneczna 87.

30. Furman Józef i Józefa 395.

31. Furman Stanisław 432.

32. Furman Tadeusz 572a.

33. Gaweł Marian 252.

34. Gnat Józef 494.

35. Gutkowska Halina 248.

36. Jasiński Ryszard 127.

38. Jaskuła Aniela 502.

39. Jaskuła Jerzy 486.

40. Jaskuła Stanisław 561.

41. Kata Barbara 326.

42. Kielar Stanisław 178.

43. Kłeczek Grzegorz 591a.

44. Kolbus Krystian Tajęcina 75.

45. Kołcz Andrzej 409a.

46. Kołodziej Jan 608.

47. Kornecki Tadeusz 417.

48. Kowalik Maria 164.

49. Kowalska Aneta 272.

50. Kozioł Tomasz 507.

51. Kraska Małgorzata Polna 130.

52. Krupa Mariusz 392a.

53. Krzyśko Bronisława 555.

54. Krzyśko Jan Zofia 381.

55. Krzyśko Józef 578.

56. Krzyśko Władysław 398.

57. Kubas Edward 583a.

58. Kubas Jan 33a.

59. Kubas Jan 373a.

60. Kubas Józef 561.

61. Kubas Zofia 579.

62. Kurdziel Jan 581.

63. Kuźniar Maria 257.

64. Łyczko Wiesław 217.

65. Machowski Adam i Krystyna 433a.

66. Majewski Jarosław 303.

67. Micał Wojciech Tajęcina 77.

68. Migut Bożena 321.

69. Migut Krystyna 489.

70. Migut Zofia 373.

71. Mikluszka Małgorzata i Sławomir 322c.

72. Nędza Emilia 505.

73. NN.

74. Nowak Tadeusz 126.

75. Olszewska Lucyna i Marek 143.

76. Pado Kazimierz Bajkowa 4 .

77. Pasternak Beata i Grzegorz 62.

78. Pawłowska Maria 509.

79. Pękala Władysława 303.

80. Piechuta Wojciech 74c.

81. Pieniążek Barbara i Sebastian 226.

82. Pietrucha Tadeusz 567.

83. Pikor Ewelina Piotr 451.

84. Piwoński Józef i Maria 87a.

85. Płoch Stanisław 401.

86. Poźniak Zofia 276.

87. Prucnal Anna i Mariusz Słoneczna 159.

88. Pustelak Zbigniew 152.

89. Rębisz Agnieszka 208.

90. Rogala Stanisław 305.

91. Rudnicki Bogusław 495a.

92. Rusznica Maria 30.

93. Ryczek Stanisław 506.

94. Rzepka Jan 610.

95. Sala Cecylia 5 .

96. Sala Józef 18.

97. Sala Kazimierz 17.

98. Sala Tadeusz 334.

99. Sala Władysław i Andrzej 213.

100. Siłka Eugeniusz 419.

101. Siłka Leszek 421.

102. Siłka Zofia 77.

103. Skóra Krzysztof Polna 117.

104. Słuja Katarzyna 608a.

105. Sołtys Tomasz i Anna Polna 42.

106. Stanisław Duda 146.

107. Stępień Kazimierz 65.

108. Stopa Stanisław ¼ .

109. Suszek Edward 520.

110. Suszek Helena 108.

111. Szemraj Szymon 309.

112. Szumigraj Helena 436.

113. Ślęzak Adela 388.

114. Ślęzak Franciszek 346.

115. Ślęzak Tadeusz 78.

116. Świątek Emilia 557.

117. Świątek Wiesław 558.

118. Tokarz Maria 235.

119. Tracz Zenon 340.

120. Walczewski Stanisław 306.

121. Watras Jan 201.

122. Wąs Joanna i Paweł Stalowa 6 .

123. Wesół Barbara i Janusz 422a.

124. Wesół Ewelina Aleksander 294a.

125. Wesół Irena 202.

126. Wesół Jolanta i Stanisław 422a.

127. Wesół Roman 132.

128. Wesół Władysław 422.

129. Wesół Władysław 88.

130. Węglowski Bronisław 147.

130 Węglowski Stanisław 50.

131. Wilk Krzysztof 163a.

132. Wilk Maria 325.

133. Wisz Bogdan 25.

134. Wojkowski Marek 44.

135. Zacios Wiesław 362.

136. Żądło Kazimierz 549.

26 marca 2019 Wtorek. Dzień Powszedni

Aktualnie: 1

Razem: 216742