PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 17, 3-9 Przymierze Boga z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
«Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy tobą a Mną oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem».
Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)

Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim.

Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 95 (94), 8ab

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

J 8, 51-59 Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje. Program rekolekcji znajduje się na kartkach wyłożonych na stolikach, oraz w Internecie. Serdecznie witam Księdza Rekolekcjonistę, Życzę, aby słowo, które do nas będzie głosił przynosiło w naszym życiu Boży plon.

Do środy Msze Św. będą rano o 7.00 i wieczorem o 18.00.

W czwartek spowiedź. Msza św. z nauką o 8.00. potem spowiedź od 9.00 do 10.30 przerwa i od 11.00 do 12.00 Po południu Msza Św. o 16.00. Potem spowiedź od 16.30 do 18.30. Bardzo prosimy o skorzystanie w tym dniu z spowiedzi.

W piątek Msza Św. rano o 6.45; drogi krzyżowej dla dzieci nie będzie. Ogólna Droga Krzyżowa o 18.00. Potem Msza Św. Droga krzyżowa prowadzona przez młodzież będzie o 20.00.

W sobotę Msza Święta 6.45 i o 18.00. Po wieczornej Mszy Św. spotkanie dla rodziców uczniów klasy III gimnazjum.

Dziękujemy za dzisiejsza składkę.

Dziękuje za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu proszę; Wójcik Joanna, Szczupaj Małgorzata Czarnota Anna, Żądło Krystyna, Sołtys Dorota.

Różaniec odmawia róża św. Franciszka.

Przyszła niedziela to niedziela palmowa. Duszpasterstwo młodzieży zaprasza młodych wraz z duszpasterzami na 33. Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018. Poświęcenie palm na każdej Mszy św.

22 marca 2018 Czwartek. Dzień Powszedni

Aktualnie: 13

Razem: 69010