PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 4, 7-15 Miarą starości jest życie nieskalane

Czytanie z Księgi Mądrości

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

Oto Słowo Boże.

PIERWSZE CZYTANIE

1 J 2, 12-17 Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta,
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 8

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

Jutro przypada 79 rocznica napaści sowietów na Polskę. Módlmy się za ofiary Golgoty Wschodu . .

W wtorek zapraszamy dzieci i młodzież na Uroczystość ku czci Św. Stanisława Kostki. 18.09 rozpoczyna się peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki.

W środę o 17.00 zbiórka kandydatów na ministrantów. O 18.40 zbiórka DSM.

W czwartek piątek i sobotę Msze Św. będą tylko wieczorem o 18.00 na cmentarzu. W piątek wspomnimy zmarłych z września. W tych dniach rozpoczynamy prace układania granitu w prezbiterium. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary złożone na remont świątyni.

Zostały zamontowane piękne lampy nowoczesne, energooszczędne a jednocześnie stylowe. Chcę w imieniu parafian podziękować panu Władysławowi Mikołajczykowi za ten piękny i kosztowny dar dla Wysokiej Głogowskiej. Myślę, że będzie służył parafii przez wiele dziesięcioleci.

Dziękuję za posprzątanie i przyozdobienie kościoła. W tym tygodniu proszę Zięba Dorota, Pękala Edyta Wesół Maria, Wesół Barbara, Wesół Maria.

Różaniec prowadzi róża św. Faustyny.

21 09 (piątek) od godziny 9.00 Towarzystwo Brata Alberta przeprowadzi zbiórkę płodów rolnych dla potrzebujących. Prosimy o zgromadzenie płodów rolnych przy drodze lub zadzwonić pod numer 665019273 p. Mariusz Zacios.

Na stronie www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl znajdują się aktualne informacje o katechezach przedmałżeńskich w parafiach Rzeszowa.

KSM diecezjalny organizuje szkolenia z myślą o grupach parafialnych.

– Szkolenia dla muzycznych: 21-23.09.2018.

– „START w KSM” (od 7 klasy SP): Przybyszówka, 28-30.09; Desznica: 5-7.10. 2018.

– szkolenia na zastępowych KSM (od 16 roku życia): termin: 12-14.10.2018.

Zapisy na wszystkie wydarzenia przez formularz na stronie www.ksm.rzeszow.pl oraz na Facebook’u.

29.09. 2018 o godz. 10.00 w DD Tabor odbędzie się konferencja zorganizowana przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Rzeszowskiej poświęcona „małym Ojczyznom”. Serdecznie zapraszamy.

18 września 2018 Wtorek. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Aktualnie: 3

Razem: 137607