24 maja 2019

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 15,22-31 Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a)

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.
lub Alleluja.

Serce moje jest mocne, Boże,
mocne serce moje; *
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, duszo moja,
zbudź, harfo i cytro! *
Chcę obudzić jutrzenkę.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.
lub Alleluja.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; *
zagram Ci wśród narodów.
Bo Twoja łaskawość aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemię Twoja chwała.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,15b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od mego Ojca

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 15, 12-17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

Dnia 19 maja br. 10. dzieci pierwszy raz przyjęło do swego serca Pana Jezusa. Uroczyste przyjęcie Chrystusa ukrytego w Eucharystii odbyło się o godz.11.00. Po jej zakończeniu odbyła się Agapa w domu katechetycznym. Życzymy dzieciom, by przygoda wspólnej wędrówki z Jezusem trwała przez całe życie.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Po raz 25. rozpoczęliśmy w naszej parafii Nabożeństwa Fatimskie. W homilii kaznodzieja przypomniał o idei kultu fatimskiego i jego założeniach. Nakreślił także rys historyczny nabożeństw we wcześniejszych latach. Wyeksponowani zostali kapłani, którzy prowadzili przez 25 lat nasze spotkania z Panią Fatimską. Przez pierwsze lata nabożeństwa prowadził śp. o. Józef Ryczan. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania 13 dnia każdego miesiąca.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia
Zdjęcie wydarzenia
Zdjęcie wydarzenia

W niedzielę 5 maja na sumie jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził nasz rodak ks. Jerzy Chorzempa, TChr. Mszy świętej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił J.E. ks. bp Stanisław Stefanek, emerytowany biskup łomżyński, który 50 lat temu głosił ks. Jerzemu kazanie prymicyjne. Po święceniach Nasz Jubilat pracował w kilku parafiach w Polsce, a następnie wśród polonii we Francji i Grecji. Ks. Jerzy pełnił też funkcję kapelana wojskowego w Legii Cudzoziemskiej, z którą to formacją przebywał na misjach pokojowych w Sarajewie, Czadzie i centralnej Afryce. Za pracę wśród polonii został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem, o czym informowaliśmy swego czasu na naszym portalu internetowym. Ks. Jerzemu życzymy Szczęść Boże.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W sobotę 11 maja odbędzie się Wieczór Modlitwy połączony z adoracją zakończony indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 18.00. Zapraszamy.

Zdjęcie wydarzenia

W Wielką Niedzielę Mszą świętą o godz. 6.00 dopełniliśmy obrzędów Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku przeszliśmy od Grobu Pańskiego w procesji, a następnie po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczestniczyliśmy w Ofierze Eucharystycznej.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W trzecim dniu Triduum Paschalnego przeżywaliśmy najbardziej uroczystą i rozbudowaną liturgię w ciągu całego roku liturgicznego - Wigilię Paschalną. Jest ona centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego , najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego . Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się wieczorem lub w nocy. Składa się z czterech liturgii: światła, słowa, chrzcielnej oraz Eucharystycznej. W czasie liturgii światła został poświęcony ogień, przyozdobiony i zapalony Paschał - symbol Chrystusa, który rozprasza ciemności, daje światło i nadzieję. Liturgia słowa była swoistym skrótem historii zbawienia ludzkości. Była pięknym pokazaniem w jaki sposób Bóg stwarza, daje życie, wybawia i opiekuje się człowiekiem i daje nadzieję przez Zmartwychwstanie Syna Bożego. Liturgia chrzcielna rozpoczęła się od odmówienia litanii do wszystkich świętych. Następnie kapłan poświęcił wodę chrzcielną i odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu. Ostatnią częścią była liturgia Eucharystyczna, w czasie której Chrystus złożył siebie Bogu Ojcu w ofierze, dał nam swoje Ciało do spożycia i błogosławił nam na dzieło głoszenia tych prawd w codzienności.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia
Zdjęcie wydarzenia

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie.

Z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym.

A radość smutnym, rozprasza nienawiść.

Usposabia do zgody i ugina potęgi.

Orędzie Wielkanocne.

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Wasi Duszpasterze.

Ks. Zbigniew Gargaś.

Ks. Arkadiusz Puzio.

Zdjęcie wydarzenia

24 maja 2019 Piątek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Aktualnie: 1

Razem: 257874