Karuzela Karuzela Karuzela
Zdjęcie wydarzenia

W dniach od 21.08 do 30.11 br. będzie remontowany most w Tajęcinie. Utrudni to dojazd do trasy Lubelskiej często używanej przez mieszkańców Wysokiej Głogowskiej. Mieszkańcy Zapola wystąpili z inicjatywą udrożnienia alternatywnej drogi z Wysokiej Głogowskiej do Stobiernej własnymi siłami. Publikujemy ich apel o pomoc w remoncie drogi.

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku mieszkańcy Zapola w czynie społecznym naprawiają drogę z Wysokiej Głogowskiej do Stobiernej. Mamy koparkę, dwa ciągniki, dużo silnej woli i determinacji aby ją naprawić. Zapraszamy wszystkie chętne osoby w piątek 21 sierpnia od godz. 9.00 aby pomóc nam w remocie tej drogi. Do prac można dołączyć w każdej chwili. Dziękujemy bardzo serdecznie p. Lesławowi Kuźniarowi, wójtowi Gminy Trzebownisko za pomoc i przekazanie kamienia do naprawy drogi, z której korzystają nie tylko mieszkańcy Zapola ale Stobiernej, Wysokiej Głogowskiej i wielu innych. Serdecznie zapraszamy do pomocy, każde ręce będą mile widziane. Należy zabrać łopatę i dobry humor.

Mieszkańcy Zapola

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Dnia 17 lipca odbędzie się w naszej parafii kolejny wieczór uwielbienia. Rozpoczniemy Eucharystią o godz. 18.30, następnie kontynuacja katechez pt. Jak przeżywać Eucharystię? - tym razem omówimy obrzęd Komunii świętej, a następnie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Na koniec indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy.

Zdjęcie wydarzenia

W dniu 18 czerwca 2020 roku zostały umieszczone w naszym kościele parafialnym nowy ołtarz i ambona. Projekt i wykonanie zostało zrealizowane w firmie IdealStones z Rudnej Małej. Operacja zamontowania trwała 5 godzin i wymagała dużej fachowości i nakładu pracy.

Dziękujemy wszystkim za pracę włożoną w zaprojektowanie, budowę i zamontowanie ołtarza i ambony w naszym kościele. Wszystkim obecnym i przyszłym fundatorom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Dnia 21 czerwca br. 24 dzieci pierwszy raz przyjęło do swego serca Pana Jezusa. Uroczyste przyjęcie Chrystusa ukrytego w Eucharystii odbyło się o godz.10.00 i 11.30. Życzymy dzieciom, by przygoda wspólnej wędrówki z Jezusem trwała przez całe życie.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Z powodu panującej pandemii procesja Bożego Ciała odbyła się wokół kościoła po każdej Mszy świętej.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniach 7 i 8 czerwca br. gościliśmy w naszej parafii obraz Matki Bożej robotników Solidarności oraz relikwie bł. Jerzego Popiełuszki i kopia krzyża z Nowej Huty. Obraz peregrynuje po naszej diecezji od 26 kwietnia do 17 września. Po zakończeniu peregrynacji obraz został przewieziony do Głogowa Fary.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza święta w rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii świętej przez 9 uczniów klasy czwartej. Eucharystia miała charakter dziękczynny. Dzieci, ubrane w stroje komunijne, dziękowały Panu Jezusowi, że już od roku mogą przystępować do dwóch sakramentów: spowiedzi i Komunii świętej.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Kochani Parafianie.

W naszej świątyni od kilku lat trwają prace remontowe. Dzięki Waszej ofiarności oraz sponsorom i przyjaciołom z poza parafii dokonaliśmy wielu wspaniałych rzeczy wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Wśród wielu prac przywróciliśmy pierwotny kształt prezbiterium. Znikły niepotrzebne schody, zwiększyło się miejsce sprawowania kultu Bożego. Obawy, że ołtarz i kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę będzie mniej widoczny okazały się bezpodstawne. Ukoronowaniem prac w prezbiterium będzie nowy ołtarz, który swoją architekturą oraz rozmiarami będzie przypasowany do obecnego stanu rzeczy. Dawny ołtarz zostanie wykorzystany w kaplicy cmentarnej lub na ołtarzu polowym.

W ostatnim czasie mieliśmy wiele trudności z udziałem w Mszy Świętej. Szczególnie bolesny był czas Triduum Paschalnego i Wielkanocy, kiedy obostrzenia władz sanitarnych nie pozwoliły bardzo wielu wiernym uczestniczyć w tym najświętszym wydarzeniu naszego zbawienia. Nawet zrozumienie tej sytuacji nie ukoiło bólu i żalu wiernych i kapłanów muszących sprawować święte obrzędy w pustych kościołach. Warto zapytać w tej chwili, skąd ten ból i tęsknota Gromadzimy się w naszych świątyniach głównie na Eucharystię, której najistotniejsza część czyli przemiana wina i chleba w Ciało i Krew Pańską dzieje się na ołtarzu. Ołtarz jest sercem kościoła, który został wzniesiony, aby to serce, ten skarb chronić. Patrząc na gesty w trakcie liturgii widzimy jak ważny jest ten element świątyni. Na początku i końcu każdej Eucharystii jest całowany przez celebransa, okadzany, służba liturgiczna przechodząc obok ołtarza składa mu pokłon. W kontekście niedawno obchodzonego Wielkiego Piątku warto przypomnieć sobie największą prawdę, że ołtarz to Krzyż Chrystusa na którym codziennie składa bezkrwawą ofiarę za zbawienie świata, w intencjach które Mu powierzamy; za naszych zmarłych, o błogosławieństwo na nowej drodze życia, o deszcz i wielu innych intencjach, które przy ołtarzu wznosimy do Boga.

W tej chwili Najświętszą Ofiarę sprawujemy przy ołtarzu prowizorycznym, niegodnym tak wielkiego wydarzenia zbawczego, jakim jest ofiara Mszy Świętej. . Ale wiemy, że i Chrystus umierał nie na lakierowanym krzyżu lecz na surowych, żle ociosanych kawałkach drzewa, które w końcu przyniosły światu nadzieje życia wiecznego. W najbliższych dniach stanie w naszej świątyni ołtarz godny tych wielkich wydarzeń, które się na nim uobecniają.

Prezentujemy Wam Czcigodni Parafianie CEGIEŁKĘ z zdjęciem nowego ołtarza. Ośmielam się prosić dla Pana Jezusa o ofiarę na ten cel. Mam pewność, że nie zawiodę się na Waszej Ofiarności. Można także wpłacając do banku na konto parafialne z dopiskiem „na ołtarz.” Nr konta 60915900002001001028340001

Wiem, że z powodu pandemii w wielu domach mogło zabraknąć pracy a więc także i możliwości wsparcia tego zbożnego dzieła. Dlatego proszę wszystkich tych, którzy nie mogą pomóc materialnie o modlitwę w intencji naszych prac i w intencji ofiarodawców.

Zdjęcie wydarzenia

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII DIECEZJALNEJ W RZESZOWIE

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób , z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.

2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.

4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii . Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.

5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.

6. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca . W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.

7. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz kurii

Zdjęcie wydarzenia

Zachęcamy do śpiewania litanii do Matki Bożej przy domowych lub przyrożnych kapliczkach.

Zobacz galerię

24 września 2020 Czwartek. Dzień Powszedni

Aktualnie: 5

Razem: 687477

Polecamy strony

KEP Diecezja Rzeszowska Dom diecezjalny TABOR Radio Via Ruch Światło-Życie wiara.pl Stacja 7 Adonai Deon